Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČAMBAL Jozef

Dátum narodenia:25.11.1952
Evidenčné číslo:179252
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent
01.09.1978 30.06.1985 Bratislava II Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko S-ŠtB starší referent
01.12.1988 31.12.1989 Bratislava III Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko S-ŠtB starší referent