Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BAČOVÁ Margita

Dátum narodenia:15.05.1951
Evidenčné číslo:193565
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.02.1971 30.11.1971 Stará Ľubovňa Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent