Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BAČKO Ján

Dátum narodenia:24.11.1922
Evidenčné číslo:125545
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.09.1970 Michalovce Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent