Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BABKA Jaroslav

Dátum narodenia:26.10.1966
Evidenčné číslo:227395
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.04.1988 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 3. oddelenie referent