Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VALLETTOVÁ Zlatica

Dátum narodenia:18.12.1947
Evidenčné číslo:198374
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.08.1987 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent
01.06.1973 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník
01.04.1975 31.10.1976 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník
01.11.1976 30.09.1978 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor referent spisov
01.09.1987 30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie referent 1.5.1988 starší referent
01.12.1988 31.12.1989 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent