Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VACHULÍK Ľuboš

Dátum narodenia:23.03.1961
Evidenčné číslo:233779
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie referent
01.04.1988 31.12.1989 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie referent 1.12.1988 starší referent