Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MAJDÁK Dionýz

Dátum narodenia:24.01.1950
Evidenčné číslo:193881
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1972 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie referent
01.01.1975 31.01.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie referent