Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MAGO Július

Dátum narodenia:16.10.1949
Evidenčné číslo:198118
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1974 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent
01.04.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie referent 1.4.1979 starší referent