Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEITNER Jozef

Dátum narodenia:03.03.1944
Evidenčné číslo:150679
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 5. oddelenie starší referent major záloha pre prechodne nezaradených
01.08.1966 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor Skupina nasadzovania operatívnej techniky referent
01.04.1969 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor spravodajskej techniky technik
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 1. oddelenie starší referent nadporučík