Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEHOCKÝ Atila

Dátum narodenia:16.06.1952
Evidenčné číslo:198092
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1974 31.12.1974 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.01.1975 30.09.1977 Piešťany Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.10.1977 30.11.1985 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent