Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEIMBERGER Ferdinand

Dátum narodenia:30.03.1927
Evidenčné číslo:122830
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.10.1983 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie vedúci starší referent špecialista podplukovník starobný dôchodok
01.08.1966 31.05.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor zástupca náčelníka
01.08.1966 31.05.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie náčelník
01.06.1969 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor sledovania zástupca náčelníka
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie náčelník podplukovník