Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANEČEK Ján

Dátum narodenia:18.05.1922
Evidenčné číslo:128543
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1972 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie letiskovej kontroly zástupca náčelníka
01.01.1975 31.05.1977 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Odbor letiskovej kontroly zástupca náčelníka odboru