Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEGEMZA Michal

Dátum narodenia:20.07.1951
Evidenčné číslo:199023
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Trebišov Správa VB KS ZNB Obv. oddelenie VB
Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 2. oddelenie starší referent podporučík
01.06.1975 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster
31.07.1979 Banská Bystrica Krajská správa ZNB
01.08.1979 31.08.1980 Prievidza Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.08.1984 Prievidza Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent