Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HAMBÁLEK Jaroslav

Dátum narodenia:25.11.1950
Evidenčné číslo:197601
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1974 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie referent
01.03.1974 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie referent
01.04.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent