Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HALÁK Michal

Dátum narodenia:27.12.1946
Evidenčné číslo:192506
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1972 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie referent
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie referent
01.04.1975 31.01.1985 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie referent 1.12.1976 starší referent
01.02.1985 31.12.1989 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Odbor letiskovej kontroly Jednotka ochrany letiska referent 1.10.1986 starší referent