Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FERO Anton

Dátum narodenia:02.03.1940
Evidenčné číslo:120880
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.01.1972 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie referent
01.01.1975 31.01.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie referent