Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DAMAŠKOVIČ Viliam

Dátum narodenia:19.10.1949
Evidenčné číslo:198428
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB vodič - mechanik
01.07.1973 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB vodič - mechanik
01.02.1989 31.12.1989 Trnava Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz referent