Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

CANDRÁKOVÁ Viola

Rodné priezvisko:BOŠANSKÁ
Dátum narodenia:08.09.1952
Evidenčné číslo:199578
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
16.07.1974 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 5. oddelenie administratívny pracovník
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 5. oddelenie administratívny pracovník
01.04.1975 31.01.1977 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie administratívny pracovník