Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FERKO Ján

Dátum narodenia:13.07.1926
Evidenčné číslo:119721
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 7. oddelenie referent
01.08.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie náčelník
01.01.1975 31.01.1982 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie náčelník oddelenia