Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ELEK Ján

Dátum narodenia:01.04.1942
Evidenčné číslo:136017
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.10.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor referent
01.11.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie referent
01.08.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie referent 1.4.1974 starší referent