Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BAJANÍKOVÁ Božena

Dátum narodenia:05.11.1944
Evidenčné číslo:147893
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.10.1966 30.11.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor skupina ustanovky pisárka
01.08.1968 30.11.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor pisárka
01.09.1982 31.12.1989 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy starší referent