Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ŽELINKA Alexander

Dátum narodenia:27.02.1941
Evidenčné číslo:127363
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.02.1970 30.04.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 7. oddelenie referent
01.05.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 6. oddelenie referent
01.08.1971 31.01.1973 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie referent