Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZÁVIŠOVÁ Pavla

Dátum narodenia:22.05.1926
Evidenčné číslo:127348
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Krajský odbor pasov a víz referent
01.08.1966 31.03.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Štatisticko-evidenčné oddelenie kartotekár