Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LAJZOVÁ Dana

Dátum narodenia:25.12.1959
Evidenčné číslo:203064
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.03.1979 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník rotmajster Vlastná žiadosť
15.02.1978 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník rotmajster Prijatý(á)