Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZAJACOVÁ Anna

Dátum narodenia:27.11.1937
Evidenčné číslo:127344
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.08.1966 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent
01.09.1966 30.09.1966 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie starší referent
01.10.1966 31.12.1967 Bratislava-vidiek Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent