Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZÁHORSKÝ Viliam

Dátum narodenia:06.08.1926
Evidenčné číslo:127343
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.09.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
01.10.1970 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie zástupca náčelníka oddelenia
01.08.1971 30.04.1973 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie zástupca náčelníka
01.05.1973 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 5. oddelenie náčelník
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 5. oddelenie náčelník oddelenia
01.04.1975 31.01.1983 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie náčelník oddelenia