Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LACKOVIČ Jozef

Dátum narodenia:26.05.1928
Evidenčné číslo:120017
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.05.1983 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 2. oddelenie vedúci starší referent špecialista major starobný dôchodok
01.08.1966 31.05.1969 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.06.1969 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR I. odbor - VS referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent špecialista major