Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LACKOVÁ Anna

Dátum narodenia:14.08.1950
Evidenčné číslo:158831
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
30.09.1976 Bratislava XII. správa ZNB Vnútorný odbor starší referent podporučík Vlastná žiadosť
21.07.1969 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Hospodársko- finanč. odd. referent spisov
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB Vnútorný odbor starší referent nadstrážmajster