Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VANČO Jozef

Dátum narodenia:20.03.1921
Evidenčné číslo:120458
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 28.02.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 2. oddelenie starší referent
13.05.1968 14.01.1969 Bratislava - prístav Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent
02.06.1969 01.10.1969 Rusovce Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent prechodne premiestnený
01.03.1970 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor skupina sledovania starší referent
01.08.1971 13.02.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor skupina sledovania starší referent