Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VALTER Bohuslav

Dátum narodenia:04.04.1927
Evidenčné číslo:120457
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.07.1966 31.05.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor zástupca náčelníka oddelenia
01.06.1970 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 10. oddelenie starší referent špecialista
01.08.1971 30.11.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Referát ochrany štátneho tajomstva starší referent špecialista