Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VALO Jozef

Dátum narodenia:09.09.1922
Evidenčné číslo:120456
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie referent
01.08.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 5. oddelenie starší referent
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 5. oddelenie starší referent
01.04.1975 30.11.1976 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie starší referent
01.12.1976 31.12.1977 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie starší referent špecialista