Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LABUDA Oto

Dátum narodenia:19.05.1962
Evidenčné číslo:216370
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Pezinok PÚ VB pre SSR
Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent podpráporčík
30.09.1988 Trenčín Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent
01.09.1983 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster
01.01.1987 Trenčín Okresná správa ZNB
01.10.1988 31.12.1989 Trenčín Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz referent