Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VALASKÁ Erika

Dátum narodenia:08.11.1951
Evidenčné číslo:193543
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
18.01.1971 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 28.02.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent