Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

URBAN Jozef

Dátum narodenia:08.05.1935
Evidenčné číslo:120445
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 8. oddelenie starší referent
01.08.1971 31.07.1972 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.08.1972 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie náčelník
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie náčelník oddelenia
01.04.1975 30.09.1976 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie náčelník oddelenia