Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

TAUSKOVÁ Rozália

Dátum narodenia:15.02.1946
Evidenčné číslo:152267
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Komárno Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent
01.04.1967 Komárno Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent spisov
01.08.1971 Komárno Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent