Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

RAJNOHA Miroslav

Dátum narodenia:22.07.1930
Evidenčné číslo:120280
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 28.02.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent