Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

RADA Zdeněk

Dátum narodenia:29.11.1921
Evidenčné číslo:133194
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1970 Rusovce Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly zástupca náčelníka oddelenia
01.08.1970 31.07.1971 Rusovce Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly náčelník oddelenia
01.08.1971 14.06.1973 Rusovce Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly náčelník