Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PALKOVIČ Jozef

Dátum narodenia:18.10.1930
Evidenčné číslo:120197
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 10.10.1966 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent