Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PÁLENÍK Martin

Dátum narodenia:29.10.1919
Evidenčné číslo:132870
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Rusovce Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent
01.08.1971 14.06.1973 Rusovce Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent 1.9.1971 starší referent