Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OPŠENÁK Jozef

Dátum narodenia:28.02.1928
Evidenčné číslo:120188
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Galanta Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.08.1971 31.12.1974 Galanta Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.01.1975 28.02.1983 Galanta Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent 1.10.1977 starší referent