Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDRÍŠEK Štefan

Dátum narodenia:22.04.1924
Evidenčné číslo:120184
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.10.1966 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor starší referent
01.11.1966 30.09.1970 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz zástupca náčelníka
01.10.1970 30.09.1971 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Operatívna skupina starší referent
01.10.1971 31.03.1973 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Operatívna skupina starší referent na voľnom mieste náčelníka oddelenia