Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDREJKOVIČ Alojz

Dátum narodenia:15.06.1923
Evidenčné číslo:121794
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Galanta Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.08.1971 31.01.1973 Galanta Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent