Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NINČÁKOVÁ Terézia

Rodné priezvisko:POPOVIČOVÁ
Dátum narodenia:19.02.1948
Evidenčné číslo:153907
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
06.01.1967 31.08.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie pisárka
01.09.1969 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie pisárka
01.08.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník
01.01.1975 14.01.1978 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie administratívny pracovník
01.07.1988 31.12.1989 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy starší referent