Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NEUMAN Štefan

Dátum narodenia:28.02.1915
Evidenčné číslo:120158
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 12.05.1968 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent
13.05.1968 14.01.1969 Bratislava - prístav Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent prechodne premiestnený