Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GAÁLOVÁ Etela

Rodné priezvisko:NAGYOVÁ
Dátum narodenia:03.02.1950
Evidenčné číslo:158358
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie referent spisov
03.03.1969 30.11.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 10. oddelenie administratívny pracovník
01.12.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník
01.08.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie referent spisov
01.07.1988 Bratislava II Obvodná správa ZNB Oddelenie pasov a víz starší referent