Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KRIAK Miroslav

Dátum narodenia:13.08.1966
Evidenčné číslo:227250
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Bratislava V. správa ZNB VII. odbor
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 4. oddelenie referent nadstrážmajster záloha pre prechodne nezaradených
01.03.1988 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 4. oddelenie referent nadstrážmajster