Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MAGYERKA Pavel

Dátum narodenia:20.05.1944
Evidenčné číslo:192176
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Dunajská Streda Správa ŠtB KS ZNB skupina ŠtB referent
Dunajská Streda Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko S-ŠtB referent
01.08.1971 Dunajská Streda Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent