Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LACKOVIČ Vladimír

Dátum narodenia:28.12.1943
Evidenčné číslo:192282
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.10.1969 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 31.08.1972 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.09.1972 31.12.1974 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.01.1975 31.07.1980 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.08.1980 31.01.1981 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy starší referent
01.02.1981 31.05.1983 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.06.1983 31.12.1989 Trnava Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz náčelník