Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KADLÍČEK Jozef

Dátum narodenia:07.02.1937
Evidenčné číslo:119891
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Senica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.08.1971 31.12.1972 Senica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.01.1973 30.06.1973 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent
01.07.1973 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.04.1975 30.09.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent
01.10.1975 31.07.1980 Senica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent