Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JELÍNEK Karel

Dátum narodenia:29.09.1945
Evidenčné číslo:150472
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie referent
01.08.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent 1.4.1974 starší referent
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent 1.4.1973 starší referent
01.04.1975 30.09.1977 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie zástupca náčelníka oddelenia dočasne, ustanovený do funkcie 1.11.1975
01.10.1977 31.01.1985 Bratislava III Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko S-ŠtB náčelník oddelenia